PEB certificaat Brussel

Iedere eigenaar van een woongebouw dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die dit gebouw wenst te verkopen (vanaf 1 mei 2011) of te verhuren (vanaf 1 november 2011) moet een EPB-certificaat [energieprestatie van gebouwen] laten opstellen op het moment van de transactie.

Het EPB-certificaat biedt meer transparantie bij vastgoedtransacties. Het informeert kandidaat-kopers of -huurders over de energieprestaties van een pand en maakt een objectieve vergelijking van verschillende panden mogelijk. 

Contacteer Apragaz voor het opstellen van een PEB certificaat, eventueel gecombineerd met de elektrische keuring. Klik hier om uw aanvraagformulier te downloaden.

* * * * * * * * * *

Certificat PEB Bruxelles

Tout propriétaire d’un bâtiment situé en Région de Bruxelles-Capitale qui souhaite le vendre (à partir du 1er mai 2011) ou le louer (à partir du 1er novembre 2011) doit faire établir un certificat PEB [ performance énergétique des bâtiments ] au moment de la transaction.

Le certificat PEB apporte plus de transparence dans les transactions immobilières ; il permet une meilleure information des candidats acheteurs ou locataires sur les performances énergétiques d’un bien et leur permet de comparer différents biens en toute objectivité.

Contactez Apragaz pour la réalisation de ce certificat PEB, éventuellement en combinaison avec le contrôle d’électricité. Cliquez pour télécharger votre formulaire de demande.

* * * * * * * * * *

 EPC Vlaanderen 

Indien u eigenaar bent van een woning dat gelegen is in Vlaanderen, dat u wenst te verkopen of verhuren, ben u nu verplicht een EPC [energieprestatiecertificaat] te laten opstellen NOG VOOR DE PUBLICERING VAN DE VERKOOP OF VERHUUR

 Deze verplichting is bedoeld om de koper / huurder te informeren over de energiezuinigheid van uw woning en wordt gecontroleerd én beboet door het Vlaans energieagentschap.

 Contacteer Apragaz voor het opstellen van een EPC, eventueel in combinatie met de elektrische keuring. Klik hier om uw aanvraagformulier te downloaden.

 

EPC@APRAGAZ.COM

 A_WEBSITE BEIDE.jpg (396970 bytes)