ATEX

 

 

De Dienst Electriciteit biedt U de volgende diensten aan :

      Risiko analyses

      Nazicht van de gelijkvormigheid en periodieke kontroles van elektrische toestellen die in een ontplofbare atmosfeer gebruikt worden (AREI Art. 105 tot 109).

      Nazicht van de gelijkvormigheid van niet-elektrische uitrustingen die in een ontplofbare atmosfeer (gas, stofdeeltjes) gebruikt worden (Normen van de reeks 14463).

      Sociale ATEX, daarbij inbegrepen het betreffende document tegen ontploffingen (KB 13/03/2003)

      Zoneringsdossier (AREI Art. 105, sociale richtlijn KB bijlage I)