Medisch Gebied

APRAGAZ is de enige aangemelde Belgische instantie geakkrediteerd  voor de Richtlijn „Medische Hulpmiddelen“ 93/42 van de EG.

Het toepassingsgebied  betreft de volgende klassen:

Ø       Actieve geneeskundige hulpmiddelen van de klassen I, II of II b

Ø       Niet-actieve geneeskundige hulpmiddelen van de klassen I, IIa of II b met uitsluiting van implanteerbare geneeskundige hulpmiddelen van klasse II b

Ø       APRAGAZ, kan u op medisch gebied de volgende diensten aanbieden:

Ø       Kwalitatieve analyse van geneeskundige vloeistoffen met reagen buizen

Ø       Kwantitatieve analyse van geneeskundige vloeistoffen met fysisch-chemische methode

Ø       Kontrole van de omzetting op de medische vloeistoffeninstallaties

Ø       Weerstand en dichtheidsproeven van de vloeistofleidingen overeenkomstig KB van 06/11/1979

Ø       Risiko-analyse overeenkomstig ISO 14971

Ø       Periodieke kontrole van de installaties in ziekenhuizen, (autoclaven, opslagplaatsen,  perslucht, elektrische installaties,…)

Ø       Proeven, indienstname en certifikatie van medische vloeistofnetwerken volgens de norm ISO 7396-1

Ø       Het invoeren van een operationeel beleidssysteem in verband met de verdelingssystemen van medische gassen

Ø       Dit beleidssysteem richt zich meer tot de volgende personeelsleden: directeur, technische directeur van de het gebouw, bevoegd persoon, juridisch persoon, kwaliteitsmanager, aangestelde arts, aangewezen verpleegkundige/verpleegster, aangemeld persoon, apotheker/apotheekster