Opslag van butaan-propaan gas in vaste tanken: “LPG Depots”

 

LPG is een veilig en zeer praktisch gas, maar het is nodig om betrouwbaare installies te hebben.

De wetgeving voorziet hier toezicht van de installaties maar ook de periodieke kontrole tijdens gebruik.

De onderstaande tabel geeft u een overzicht van de verplichte kontroles, uit te voeren in de verschillende Belgische Regio.

 

   Wat                                                                                      Wanneer        

 

   Bovengrondse tank                                                                Tijdens eerste gebruik  

   Bovengrondse tank                                                                Elke 5 jaar

   Veiligheidsklep bovengrondse tank                                         Elke 10 jaar

 

   Ondergrondse tank                                                                Tijdens de plaatsing

   Katodische bescherming van een ondergrondse tank              Elke jaar

   Ondergrondse tank                                                                Elke 5 jaar

   Veiligheidsklep ondergrondse tank                                         Elke 10 jaar

 

Tijdens de kontroles onderzoeken wij de overeenkomstigheid van de installaties, te weten:

 

-         Voor de tank :

Zowel een technisch (dichtheid, afstanden, toestellen, kathodische bescherming (voor ondergrondse tanken), als een administratief oogpunt. (Toestemmingen en officiële documenten).

 

-         Voor de leidingen:

Of bij aanwijzigheid van “een leidingsattest” uitgegeven door een erkende CERGA installateur, of door een door ons uitgevoerde visuele kontrole met een dichtheidstest. Na bevredigend resultaat geven wij een rapport uit die de gasleverancier toestaat U gas te leveren.