Opslag van Stookolie

 

   Een lek in een stookolie opslag tank geef twee problemen:

-         Bodem vervuiling

-         Verlies van brandstof

Om deze onaangename problemen te verkomen of te verminderen, stellen wij U voor de installatie te kontroleren.

Afhankelijk van de Regio is deze kontrole geadviseerd of verplicht tijdens de ingebruiksstelling en of de periodieke kontrole uit te voeren gedurende de levensduur van de tank.

 

Mocht U uw huis verkopen, bent U verplicht een dergelijk keuringsrapport voor te leggen

 

 

Wat                                                               Wanneer           Opmerking

 

Walonië (3.000L < inhoud < 25.000L)

 

 Ondergrondse tank enkelwandig

                                                                        3 jaar               tank     > 30jaar of onbekend

                                                                        5 jaar               20 jaar < tank  < 30 jaar

                                                                       10 jaar              10 jaar < tank  < 20 jaar

 

 Ondergrondse tank dubbelwandig

                                                                        10 jaar

 

 Bovengrondse tank

                                                                        10 jaar             als er een lek detektie systeem aanwezig is of als de tank dubbelwandig is

                                                                          3 jaar             voor andere situaties

Brussels Hoofdstad

 

 Er bestaat geen wettelijke tekst maar U moet uw gemeente raadpleggen als U aan een uitbatingsvergunning onderhavig bent.

 

Vlaanderen

 

 Ondergrondse tank < 5000L                           bij ingebruiksstelling

 Ondergrondse tank < 5000L                           5 jaar

 

Tijdens de kontrole van de tank onderzoeken wij de leidingen, het anti-overloop systeem, de eventueel kathodische bescherming, de eventuele lek detektor en als het gaat om bovengrondse tank, de grootte van het opvang reservoir.

Na een bevredigende kontrole krijgt U een groene plaat die op de tank geplaatst kan worden en die toestemming geeft aan uw stookolie leverancier de tank te vullen.