Blusapparaten

De “know-how” van APRAGAZ wordt op dit vlak eenzijdig erkend.

APRAGAZ is de beheerder van het merk BENOR, dat aan draagbare blusapparaten voor voertuigen en gebouwen wordt toegekend. 

·         Lijst van blusapparaten, goedgekeurd door BENOR, voor gebouwen en voertuigen 

APRAGAZ voert het voorzittersschap uit van de CEN TC 70 « Draagbare blussers voor brandbestrijding ».

APRAGAZ staat in voor de kontrole en certifikatie van blusapparaten volgens de Belgischse, Europese normen (EN 3, EN 1866), of andere normen, met alle testen die hieruit voortvloeien.

·         Testen  van doeltreffendheid voor brandklasse A, B of C.

·         Inwendige en uitwendige korrosie weerstandstest D.M.V een zoutsproeibeproeving.

·         Testen op kunststofkleppen in een genormaliseerde temperatuursomgeving.

·         Cyclustesten (-40°C/+60°C).

·         Certifikatie voor onderhouds bedrijven van brandblusapparaten volgens NBNS21-050.

·         Lijst van bevoegde maatschappijen