Periodieke kontroles op industrieel gebied

 

APRAGAZ is erkend door verschillende Belgische bevoegde instanties (Vervoer, Industrie, Economie) om als EDTC een hele reeks wettelijke periodieke kontroles te verwezenlijken.

 

¨      Transport (ADR/RID/IMDG/CSC)

Periodieke kontroles van vrachtwagens, tankwagons en “batterij-voertuigen”, containers, gasflessen, gasflessenbundels, drukvaten, cryogene recipiënten, buizen.

 

¨      Industrie (RGPT/CODEX/Europese Richtlijnen/VLAREM)

Ø      Periodieke kontroles van stoominstallaties (KB van 18/10/91)

Ø      Slangen

Ø      Perslucht vaten

Ø      Koelinstallaties (NH3,…)

Ø      Nazicht en goedkeuring, van de door de ondernemers voorgestelde kontrole plannen

Ø      Het invoeren van een RBA/RBI-systeem

 

¨      Economie

Periodieke kontroles van elektriciteitsinstallaties