APRAGAZ

 

 

Externe Dienst voor Technische Controle - Aangemelde instantie 0029 - Certificerend organisme

 

 

APRAGAZ werd in 1929 opgericht door de "Vereniging der Eigenaars van RecipiŽnten voor samengeperste, vloeibare of opgeloste Gassen", met als doel, de veilige werking van de druktoestellen te verzekeren.

APRAGAZ heeft het statuut van Vereniging zonder Winstoogmerk (vzw) zoals opgelegd in de wetgeving.

 

APRAGAZ is het Belgisch keuringsorganisme aanvankelijk gespecialiseerd in druktoestellen en toebehoren (goedgekeurd, genotifieerd en gevolmachtigd).

 

APRAGAZ is aktief in alle Europese landen. APRAGAZ is ook aanwezig in China, IsraŽl, Korea, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten, India, Turkije en de Verenigde Staten om u een deskundige bijstand aan te bieden tijdens de bestelling en produktie met bestemming van de Europese markt.


APRAGAZ biedt u haar jarenlange ervaring, haar gespecialiseerd personeel, apparatuur en de verschillende diensten die hierna beschreven worden.

 

APRAGAZ biedt heden tal van andere diensten aan op gebied van gespecialiseerde inspectie-, kontrole-, certificatiediensten en opleiding.

De dienst elektriciteit voor huishoudelijke en industriŽle toepassingen, heeft in de afgelopen jaren een enorme vooruitgang geboekt en staat ter uwer beschikking.


†† Accreditatie:

   

                     ††††††††† ††† †††† ††††

                                                                 

 

o    EN ISO 17025 : Laboratorium voor testen.

o    EN ISO 17020 : Keuringsorganisme.

o    EN ISO 17065 : Algemene eisen voor instellingen die produkt certifikaatsystemen uitvoeren.

o    EN ISO 17021 : Algemene eisen voor instellingen die kwaliteitsmanagement uitvoeren (ISO 9000 - ISO 13485 - EN 13980 (ATEX) - ISO 14001).

 

 

  †††Aangemelde instantie erkend door de Europese Commissie in Europa voor:

 

         S.P.V. Richtlijn (2009/105/EU):†† Betreffende drukvaten van eenvoudige vorm

         P.E.D. Richtlijn (2014/68/EU) :†† Betreffende drukapparatuur

         M.E.D. Richtlijn (2014/90/EU):Betreffende uitrusting van zeeschepen (oorlogsschepen uitgezonderd), apparatuur tegen brand

         T.P.E.D. Richtlijn (2010/35/EU):Betreffende vervoerbare drukapparatuur

         ATEX†† Richtlijn (2014/34/EU)††† :Betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

o    EU Reglement 305/2011 : Bouwproducten Beslissing 98/214/EC Structural Metalic Product and Anciliaries.

 

†† Door de Verenigde Naties erkend voor:

 

  UN - R67 : LPG cylinders + onderdelen voor voertuigen.

  UN - R110 :CNG cylinders + onderdelen voor voertuigen.

  Overeenkomst UN : Drukapparaten, tankwagens en gascontainers volgens ADR/RID

  Overeenkomst IMDG: Gashouders

o    Richtlijn 79/200 CE : Waterstofsystemen

o    Richtlijn 84/525 CEE, 84/526 CEE en 84/527 CEE : gasflessen

 

†† In BelgiŽ erkend als Externe Dienst voor Technische Controles voor druktoestellen en uitrustingen op werkplaatsen.

 

 

Beheerder van het merk BENOR voor draagbare brandblussers.

 

 

 

†† Gecertificeerd voor VCA*

                       

 

  

LogoApragaz

 

††††† Our Stamp ††††† CE0029††††† = Your Safety !

   ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††