Apragaz Quality Assurance

 

             

 

APRAGAZ Quality Assurance stelt een team van gespecialiseerde auditeurs tot uw dienst voor de certificatie van uw managementsysteem volgens de volgende reglementaire gebieden:

 

o   S.P.V. Richtlijn (2014/29/UE) : Betreffende drukvaten van eenvoudige vorm

o   A.D.R. Reglement (2015) : Betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

o   P.E.D. Richtlijn (2014/68/UE) : Betreffende drukapparatuur

o   M.E.D. Richtlijn (2014/90/UE) : Betreffende uitrusting van zeeschepen (oorlogsschepen uitgezonderd), apparatuur tegen brand

o   T.P.E.D. Richtlijn (2010/35/UE) : Betreffende vervoerbare drukapparatuur

o   ATEX Richtlijn (2014/34/UE) : Betreffende apparaten  en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsggevaar kan heersen

 

APRAGAZ Quality Assurance is erkend als aangemelde Instantie (identificatie nr.: 0029) voor de konformiteitsbeoordeling van alle modules beschreven in de hierboven vermelde richtlijnen. Het toepassingsgebied van onze erkenning is beschikbaar op de website van de Europese Gemeenschappen (ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando).

 APRAGAZ Quality Assurance certifieert eveneens uw kwaliteitsmanagementsysteem volgens de volgende referentiesystemen:

·         ISO 9001

·         ISO 13485

·         EN 13980 (ATEX)

·         ISO 14001

·         NBNS21-050 (Certifikatie in verband met onderhoud van brandblusapparaten)

 

De certifikaten die door APRAGAZ Quality Assurance uitgegeven worden, zijn verbonden met het systeem EA (European Accreditation) via onze erkenning BELAC.