Veiligheid

 

Apragaz stelt gekwalificeerde veiligheidsadviseurs (Niveau I & II) ter uwer beschikking om u bijstand te verlenen bij de volgende taken:

 

Risico-inventarisatie

           Codex,

           Manuele behandelingen van goederen,

            SEVESO,

           Gebruik van PBM,…

 

Engineering

            Hazop (Hazard and Operability study)

            Nazicht van P&ID (Process & Instrumentation Diagram) door de volgende methodes :

                - What if?

                - How can?

                - FMEA (Failure Mode Effect Analysis),...

 

Tijdelijke en mobiele werkplaatsen

 

Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren

 

Risiko-analyse voor machines

 

Veiligheidsaudit

Loss Control Management

Veiligheidsprogramma voor vrachtwagenchauffeurs

 

 

Medische hulpmiddelen

ISO 14971

 

Periodieke kontroles

Risk Based Analysis (RBA)/Risk Based Inspection (RBI)