Certificat PEB

EPC-certificaten


Het EPC-certificaat van een woonéénheid biedt gestandaardiseerde en objectieve informatie voor potentiële kopers of huurders. De energieprestaties visualiseren en vergelijken met die van andere woningen voor hetzelfde gebruik op basis van dit certificaat kunnen residentieel of niet-residentieel zijn.

Vlaams Gewest

Wanneer een woonéénheid te koop of te huur is, moet de eigenaar of de tussenpersoon die de transactie uitvoert (agentschap, notaris) over een EPC-certificaat beschikken.

Apragaz helpt je graag bij het in orde brengen van dit certificaat

De verbetering van de energieprestaties van gebouwen (kortweg EPB) is het onderwerp van Richtlijn 2010/31 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestaties van gebouwen. Beide maatregelen zijn wet geworden in  alle lidstaten van de EU.

Eén en ander heeft als doel het totale energieverbruik te verminderen en betreft verwarming, warmwaterproductie, koelsystemen , ventilatie en verlichting.  

In België  bestaan er kleine verschillen tussen de regio’s.

Een certificaat is 10 jaar geldig als de energiekenmerken van het pand niet veranderen.

Vlaams Gewest

EPC –  Certificaat - Residentiële  gebouwen

Onze inspecteurs hebben de training gevolgd die het Vlaamse Gewest vereist en zijn geslaagd  als « Energiedeskundige type A » .Ze mogen dus de nodige certificaten  afleveren.

Apragaz logo negatif

Our stamp, your safety


Niets is zo belangrijk als uw veiligheid, die van uw familie, die van uw collega’s of die van uw klanten, daarom werken we al meer dan 90 jaar om uw keuringsorganisme te worden en te blijven.