Skip to main content

Vaste LPG installaties niet gekoeld

Het Koninklijk Besluit van 21 oktober 1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vast ongekoelde houders, regelt niet langer het ontwerp van de houders, dat sinds mei 2002 aan de PED wordt overgelaten. Voor het gebruik en de periodieke keuringen van deze installaties daarentegen zijn ze nog steeds van toepassing.

Apragaz is al vele jaren toonaangevend op dit gebied en inspecteert dagelijks tal van depots in heel België.

Voor meer informatie

Neem contact op
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.