Skip to main content

LPG, propaan en butaan


Als u een bovengrondse of ondergrondse LPG (propaan) tank bezit of huurt, maakt dit deel uit van de installaties die aan verschillende reglementaire vereisten is onderworpen.

De tank moet voldoen inzake bouw, vestiging, veiligheidsafstanden, brandpreventie, onderhoud.

De buiten- en binnenleidingen, evenals de apparaten voor gebruik, moeten voldoen aan de normen NBN D51-006, NBN B61-001 en/of NBN B61-002.

Apragaz, marktleider voor de controle van LPG in België,  staat steeds tot uw dienst.

Apragaz is bevoegd om de controle van LPG-installaties uit te voeren. (tank, leidingen en binnen installaties).

Tank (<= 3000L  bovengronds in gans België, <=3000 liter ondergronds in Brussel en Vlaanderen of <= 5000L ondergronds voor het Waals Gewest)

De inspectie van de tank dient te gebeuren voor de indienststelling, daarna periodiek of na elke aanpassing.

De tanks mogen boven- of ondergrondsgeplaatst worden  en moeten voldoen aan veiligheidsafstanden (eigendomsgrenzen, openbare weg, ontvlambaar materiaal,  openingen in gebouwen, …)

De toebehoren van de tank worden eveneens gecontroleerd. (conformiteit,  dichtheid, … )

Leidingen en  toestellen

De leidingen moeten getest worden voor de indienststelling en na elke verandering aan de installatie.5-jaarlijks dienen de leidingen ook een dichtheidstest te ondergaan.

De gebruikstoestellen (ketel, kachel, ...) moeten correct worden geïnstalleerd en zorgen voor een goede rookafvoer conform de normen.

Brussels Gewest

Wetgeving: Koninklijk besluit van 21/10/1968 + wijzigingen en Brussel Decreet 04/03/1999
Bovengrondse tank:  om de 5 jaar
Ondergrondse tank met kathodische bescherming: jaarlijks

Waals Gewest

Wetgeving : Besluit van de Waalse Regering  van 07/07/2005 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar petroleumgas in " bulk "
Bovengrondse tank:  om de 5 jaar
Ondergrondse tank met kathodische bescherming: om de 5 jaar

Vlaams Gewest

Wetgeving: Koninklijk besluit van 21/10/1968 + wijzigingen en Vlarem II
Bovengrondse tank:  om de 5 jaar
Ondergrondse tank met kathodische bescherming: jaarlijks

Voor meer informatie

Neem contact op
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.