Skip to main content

Vervoerbare drukapparatuur (TPED)


Vervoerbare drukapparatuur kan algemeen beschreven worden als vaten of tanks die gebruikt worden voor het vervoer van bepaalde gassen en enkele andere gevaarlijke stoffen. Bv. TankContainer, tankopleggers , cryogene vaten, gasflessen, etc

Deze vaten zijn onderworpen aan bepaalde eisen tijdens hun constructie en hun hele levensduur.

Nieuwe apparatuur (markering marquage pression)

De nieuwe vervoerbare drukapparatuur ( of voor ze op de Europese markt worden geïntroduceerd) vallen onder de Europese richtlijn 2010/35/EU van 16 juni 2010 die de oude richtlijn 1999/36/EG vervangt.

Deze richtlijn wordt vaak TPED genoemd naar de Engelse afkorting. (Transportable Pressure Equipment Directive)

Deze richtlijn richt zich op het garanderen van de veiligheid en vrij verkeer van vervoerbare drukapparatuur binnen de Europese unie.

Het verwijst voor een groot deel naar de technische bepalingen van Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen die de teksten van internationale overeenkomsten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing maakt (ADR/RID/ADN).

De verschillende apparatuur die onder deze richtlijnen vallen (tanks voor transport van gevaarlijke materialen, gasflessen, cryogene vaten, bijhorende onderdelen , ... ) kunnen gecertificeerd worden door Apragaz voor de markering  marquage pression.

Bestaande Apparatuur

De periodieke keuring is ook onderworpen aan technische voorschriften die moeten worden nageleefd onder de directe verantwoordelijkheid van Apragaz of via uw door Apragaz gecertificeerde Interne keuringsdienst.

De herbeoordeling van de conformiteit van bestaande vervoerbare drukapparatuur wordt ook door Apragaz uitgevoerd op basis van de criteria die in het ADR/RID zijn vastgelegd.

Contacteer ons om u te begeleiden en het traject op te stellen dat u in staat stelt om uw apparatuur te laten certificeren, hercertificeren of het inspecteren conform met de TPED.

Voor meer informatie

Neem contact op
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.