Skip to main content

Periodieke keuringen

Zodra uw installatie geïnstalleerd en in dienst genomen is in overeenstemming met de richtlijnen, milieuvoorschriften of KB/MB ,... wordt het noodzakelijk om zorg te dragen voor de periodieke keuringen.

De omgevingsvergunning van elk bedrijf legt sectorale milieuvoorwaarden op die gerespecteerd moeten worden. Dit kan door een controleprogramma op te maken waarin alle installaties opgenomen zijn met hun periodieke inspecties.

Apragaz werkt met veel bedrijven samen om de vereiste inspecties uit te voeren of om samen met de klant een programma te ontwikkelen en uit te voeren om de beheersing van de installaties aan te tonen.

De expertisegebieden van Apragaz zijn:

  • Opslagtanks (LPG, koolwaterstoffen, ...)
  • Cryogene tanks (N2, O2, ...)
  • Tankstations
  • Leidingen(RBI/RBA)
  • Gasinstallatie (aardgas, LPG, medisch, andere, ...)
  • Vaste drukvaten (tanks, reactoren, autoclaven, enz.)
  • Stationaire stoomapparatuur (ketel, warmtewisselaar, ...)

En natuurlijk is wat van toepassing is  inzake druk en gassen evenzeer van toepassing op het gebied van elektriciteit.

Voor meer informatie

Neem contact op

Voor elektrische periodieke keuringen
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Voor andere periodieke keuringen
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.