Skip to main content

Vervoerbare drukapparatuur & ADR-RID-IMDG & voertuigen

Apragaz is erkend voor het verlenen van prototype-goedkeuringen en periodieke herkeuringen voor volgende “verpakkingen” voor het vervoer van gevaarlijke stoffen:

  • Drukrecipiënten, zoals flessen, cilinders, drukvatten, cryogene drukrecipiënten, flessenbatterijen
  • IBC’s
  • UN-tankcontainers voor vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, gekoelde gassen en MEGC’s
  • Tankwagens, -opleggers en -aanhangwagens, tankcontainers, afneembare tanks, wissellaadtanks voor vloeistoffen, gassen, gekoelde gassen en batterijvoertuigen
  • Glasvezel versterke kunststof tank
  • Vacuüm-ruimwagens
  • Containers voor losgestort vervoer

en dit zowel voor vervoer over land (ADR), per spoor (RID), over de binnenwateren (ADN) als over zee (IMDG).

Apragaz is ook aangemelde instantie voor TPED 2010/35/EU, vervoerbare drukapparatuur, en kan Europese typegoedkeuringen verlenen en Europese periodieke keuringen uitvoeren van drukhouders voor het vervoer van gassen.

Apragaz is ook beschikbaar voor het verlenen van CSC (Convention for Safe Containers) prototype goedkeuringen en het uitvoeren van CSC periodieke inspecties, inclusief het verlenen van ACEP (Approved Continuous Examination Program) erkenning.