Skip to main content

Transportleidingen


Voor elke constructie van een nieuwe of aanpassing van een bestaande pijpleiding zetten wij ons personeel tot uw beschikking, gespecialiseerd en en gecertificeerd voor alle controles, inspecties en testen.

In het kader van onze erkenning die de FOD Economie, KMO Middenstand en Energie heeft verleend om toezicht te houden op de controles, inspecties en testen met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen tijdens het ontwerp, de oprichting, de transformatie, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasvormige en andere producten via pijpleidingen en dit in overeenstemming met de volgende van kracht zijnde reglementering.

 • Koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende te nemen veiligheidsmaatregelen bij de constructie en exploitatie van leidingen.
 • Ministeriële besluiten van 24 september 2021 ter goedkeuring van de technische codes
 • Koninklijk besluit van 28 juni 2017 betreffende het toezicht op de proeven, controles en beproevingen door het erkend organisme.
 • De individuele vervoersvergunningen.

In het kader van onze rol als een EDTC (Externe diensten voor technische controle) kunnen we ook toezicht houden bij het ontwerp, de oprichting, de verbouwing, de herstelling en de exploitatie van de pijpleidingen en alle andere producten die niet zijn opgenomen in de bovengenoemde voorschriften die van kracht zijn of in overeenstemming met een bouwvoorschrift.

Hoofdactiviteiten (lijst niet limitatief)

Algemeen

 • Nazicht van het studiedossier
 • Nazicht van de berekeningsnota's
 • Afname van materialen en toebehoren
 • Toezicht op de bouwwerkzaamheden
 • Toezicht op het testen
 • Eindcontrole

Meer specifiek

 • Kwalificatie van lasprocedures en lassers
 • Niet-destructief onderzoek (Radiografie met crawler, Gammagrafie, AUT (Automatisch Ultrasoon onderzoek), MT (Magnetisch onderzoek), PT (Penetrant onderzoek).
 • Mechanische testen
 • Chemische analyse
 • Enz...

Voor meer informatie

Neem contact op
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.