Skip to main content

Aardgas


Apragaz is via Belac erkend voor de controle van aardgasinstallaties. Een controle van uw installatie (na de meter) moet worden uitgevoerd vóór de indienststelling en na elke wijziging van de installatie.

Een controle van uw installatie is vereist bij elke opening van de meter.

Wat door aardgas gevoede binnenleidingen betreft, bepaalt artikel 48 van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 dat de transportnetbeheerder ervoor moet zorgen dat de binnenleidingen vanaf de opening van de gasmeter dicht zijn bij verdeeldruk. Bovendien zal de distributiemaatschappij voor nieuwe binnenleidingen of nieuwe gedeelten van binnenleidingen eisen dat de installateur een attest levert waaruit blijkt dat de leidingen gelijkvorming zijn aan de toepasselijke voorschriften van de betrokken NBN-normen.

De wettelijke vereisten inzake aardgas zijn nationaal en zijn gebaseerd op het respecteren van de normen:

  • NBN D 51-003: Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen
  • NBN D 51-004: Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen
  • NBN B 61-001: Stookafdelingen en schoorstenen
  • NBN B 61-002: Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW

Deze normen omvatten vele aspecten, zoals  de keuze van materialen, accessoires (kranen, connectors), verbruikstoestellen, ventilatie van gebouwen, evacuatie van rookgassen, dichtheid van de installatie, ...

Het is binnen dit kader dat Apragaz u kan informeren en de controle kan uitvoeren.

Voor meer informatie

Neem contact op
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.